Spesialister på erstatningsrett og forsikringsrett

Vi har bistått flere tusen skadelidte i deres kamp for å få riktig erstatning.

Vi hjelper deg med alle typer erstatning

previous arrow
next arrow
Slider

Spesialister på erstatningsrett og forsikringsrett siden 1987.

Vi har bistått flere tusen skadelidte i deres kamp for å få riktig erstatning.

Kontakt oss for en gratis samtale om din sak på tlf 22 12 24 80

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Vi prosederer saker for alle domstoler. Vi arbeider også rettspolitisk og har fått gjennomført lovendringer innen erstatningsretten. Vi bistår klienter over hele landet med gode resultater i forhandlinger og rettssaker. I mange saker har erstatningen økt med flere hundre prosent fra forsikringsselskapets tilbud. I en del saker har økningen vært på flere tusen prosent.

Les mer om hva vi kan hjelpe deg med:

Erstatning og forsikring er kompliserte saker

Forsikringsselskapene benytter profesjonelle saksbehandlere og advokater for å ivareta forsikringsselskapenes egne interesser. Dersom du har fått en skade og krever erstatning vil forsikringsselskapet forsøke å få erstatningen mest mulig redusert. Derfor må du som har en sak mot et forsikringsselskap ikke stå alene i prosessen, men ha bistand fra erfaren og spesialisert advokat.

Advokatfirmaet Robertsen har over 30 års erfaring med å føre erstatnings- og forsikringssaker mot forsikringsselskapene.

Advokat Robertsen

Om oss

Advokatfirmaet Robertsen er et moderne advokatfirma med solid bakgrunn og historie. Vi har lang erfaring med å sette våre klienter i høysetet for å oppnå best mulig resultat. 

Vi har bistått privatpersoner og næringsdrivende siden 1987. Blant våre spesialområder er forsikrings- og erstatningsrett, forretningsjuss, avtalerett, reindriftsrett og samerett, fiskeri- og konsesjonssaker og forvaltningsrett.

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!
Våre fagsider - her finner du mer informasjon:

Personskadesiden.no

En ressursside for deg som trenger informasjon om erstatning ved personskade.

Skadesiden.no

På denne siden får du veiledning om hvordan man som skadelidt fremsetter et erstatningskrav overfor forsikringsselskaper og andre skadevoldere, samt hvilke forhold man bør være oppmerksom på.

Trafikkskade-advokaten.no

På denne gis en orientering om gangen i trafikkskadesaker og du finner informasjon om dine rettigheter ved skader påført i trafikken.

For medlemmer av Norges Bondelag

Advokatfirmaet Robertsen har inngått samarbeid med Norges Bondelag om å bistå medlemmene i tingskade- og forsikringssaker.
Les mer her.

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.