Robertsen 110 2

Firmaet har lang erfaring innen bedriftsrådgivning. Vi tilbyr rådgivning i forbindelse med etablering av virksomhet og kan veilede ved spørsmål som dukker opp i den daglige drift.

Vår erfaring med bedriftsklienter og styreverv tilsier at det foreligger et særlig behov for rådgivning rundt følgende rettsområder:

      • Stiftelse og valg av selskapsform (herunder aksjonæravtaler og registrering)
      • Arbeidstakerforhold (ansettelseskontrakter, oppsigelse og avskjed)
      • Fast eiendoms rettsforhold
      • Husleiekontrakter
      • Inngåelse og utforming av kontrakter (kjøp og salg av varer og tjenester m.v.)
      • Kontraktsrett (avtaletolkning, reklamasjons-, hevings- og erstatningsspørsmål)
      • Forsikringsrett
      • Pant og inkasso
      • Konsesjon
      • Forvaltningsrettslige spørsmål

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018 av Web Norge.