Robertsen 110 2

Mange opplever når de kjøper en ny eller brukt løsøre gjenstand at tingen ikke svarer til forventningene. Den nye eller brukte bilen kan for eksempel være beheftet med feil og mangler. Motsatt kan man også som selger (enten i egenskap av privatperson/næringsdrivende) oppleve at kjøper gjør gjeldene at tingen er beheftet med feil og mangler, som det kreves prisavslag, heving eller erstatning for.

Uoverensstemmelser omkring kjøp/salg involverer ofte store verdier, og det kan være vanskelig å vinne frem med et krav. Ved en eventuell tvist - både utenomrettslig og ved domstolsbehandling av kravet.  

Dersom du har en innboforsikring med rettshjelpsdekning, gir ofte denne mulighet for å få dekket deler av advokatsalæret. Ved konsultasjon hjelper advokaten deg med å undersøke mulighetene for dekning fra forsikringsselskapet ditt.

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018 av Web Norge.