trafikkskade

Personskade etter trafikkulykke

Som trafikkskadet har du sikkert mange spørsmål om hvilke rettigheter du har i forhold til det ansvarlige forsikringsselskap, i forhold til egne forsikringsordninger og i forhold til folketrygden. 

Dersom du har engasjert advokat, lurer du kanskje også på hvordan din erstatningssak vil bli lagt opp av advokaten og hvor lang tid det går før saken endelig kommer i mål.

Redegjørelsen om gangen i en personskadesak kan forhåpentlig gi deg svar på noen av dine spørsmål.

Som trafikkskadet har du krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig for ulykken. I tillegg har du normalt også rettigheter etter trygdelovgivningen. Det du får fra trygden og forsikringsselskapet, skal til sammen dekke ditt totale tap.

Erstatningsreglene og trygdereglene henger nøye sammen, ønsker du å lese mer om dette besøk vår informasjonsside www.skadesiden.no, hvor du finner  en kortfattet orientering om begge regelsettene.

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018 av Web Norge.