Robertsen 110 2

Som voldsoffer har du krav på erstatning fra staten. I tillegg har du normalt også rettigheter etter trygdelovgivningen.

Det du får fra trygden og staten, skal til sammen dekke ditt totale tap. Erstatningsreglene og trygdereglene henger nøye sammen, ved å trykke på linken nedenfor kan du lese en kortfattet orientering om begge regelsettene.

http://www.skadesiden.no/voldsoffer.htm

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018 av Web Norge.