G Tittel Lnyh4linda2901

Jeg er veldig lettet, sier Linda Ellefsrud (33) etter seieren mot forsikringsselskapet Tryg.
FOTO: PAAL AUDESTAD 

- Dommen viser at det finnes rettferdighet, at man er blitt hørt. Alt sirkusartisteriet til motstanderen er blitt gjennomskuet. Det er godt, både for min del og for dem som kommer etter meg, sier Linda Ellefsrud til Aftenposten.

4. januar 2000 kolliderte to tog ved Åsta i Hedmark. 19 personer omkom. Den da 22 år gamle studenten Linda Ellefsrud satt i en av vognene som ble minst skadet, men ble kastet inn i setet foran under sammenstøtet.

togulykke F Brødtekst Lnyh4astaulykken2901 2

Åsta-kollisjonen krevde 19 menneskeliv, og er den mest alvorlige togulykken i Norge siden 1975.
FOTO: JON PETTER EVENSEN

Hun hjalp til å redde medpassasjerer ut av vraket, og så mennesker omkomme i brannen som fulgte. I årene etterpå har hun slitt med psykiske plager, men i økende grad også med fysiske smerter.

 

Sakkyndige

Rettsstriden mellom Linda Ellefsen og Tryg, som er selskapet NSB hadde tegnet forsikring hos, har stått om i hvilken grad Ellefsruds fysiske og psykiske plager kan relateres direkte til ulykken. 

FAKTA: ÅSTA-ULYKKEN
4. januar 2000 kolliderte et tog fra Trondheim med et lokaltog fra Hamar på Rørosbanen. 19 mennesker omkom, 67 overlevde. Lokaltoget fra Hamar hadde trolig ikke grønt lys da det forlot stasjonen. Det var ikke installert automatisk togstopp eller togradio. Den eneste måten å få kontakt med togene på, var med mobiltelefon. Toglederen på Hamar hadde ikke riktig telefonnummer. Dermed fikk man ikke varslet.

Tryg har fremholdt at 33-åringen var disponert for å utvikle psykisk sykdom, og at nakkeskadene ikke skyldtes ulykken, fordi de slo ut for lenge etter hendelsen. Forsikringsselskapet har engasjert tre sakkyndige som har forsvart dette synet.

I dommen som ble avgitt fredag heter det: «Lagmannsretten finner det mest sannsynlig at Ellefsrud har en organisk nakkelidelse som er forenlig med skade etter traumet mot hodet og nakken som hun ble utsatt for ved togulykken».

- I 11 år har forsikringsselskapet Tryg kjempet med nebb og klør mot at hun skulle få erstatning. Dommen er en total slakt av vurderingene til Trygs sakkyndige, mener Jan-Inge Thesen i Advokatfirmaet Robertsen, Ellefsruds advokat. 

 

Uføretrygdet

Eidsivating lagmannsrett konkluderer med at Ellefsrud er berettiget til en total erstatningssum på 4,5millioner kroner, samt store deler av saksomkostningene. 1,6millioner kroner er tidligere utbetalt, og vil bli trukket fra denne summen.

Ellefsrud var under utdanning for å bli journalist da ulykken rammet, men greide ikke å fullføre studiene. I dag er hun på 100prosent tidsbegrenset ufør, og aleneforsørger for ei jente på fire år.

- Erstatningen gjør at jeg vil få mer frihet og romslighet rundt min egen helsesituasjon. Jeg får blant annet mulighet til å gjenoppta behandlingen av nakken, som jeg tidligere ikke har hatt råd til å fortsette med, sier Ellefsrud.

 

Kan anke

Forsikringsselskapet Tryg har foreløpig ikke tatt stilling til om de vil anke dommen til Høyesterett.

- Dommen var overraskende. Vi ser at man har lagt Ellefsruds forklaring fullt og helt til grunn når det gjelder hennes situasjon. Retten forutsetter en langt høyere skadegrad enn hva vi har gjort, sier Roald Stigum Olsen, pressetalsmann i Tryg Forsikring.

Han poengterer at heller ikke motparten har vunnet frem på alle punkter. Retten slår fast at Ellefsrud, som i dag er 100 prosent ufør, vil ha en arbeidsevne på 20 prosent fra 2012 og 50 prosent fra 2015. Dette er utgangspunktet for utregningen av forsikringssummen.

Ellefsruds advokat Jan Inge Thesen i Advokatfirmaet Robertsen og de sakkyndige denne hadde engasjert, fremholdt at 33-åringen vil være varig arbeidsufør også i fremtiden - og argumenterte derfor for en høyere forsikringssum.

 

Kilde: Aftenposten

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.