Advokatfirmaet Robertsen AS har bistått en bonde i forsikringssak etter totalskade på eldre fjøs. Bygningen kollapset som følge av snøtyngde på tak.

I forbindelse med gjenoppbyggingen fikk bonden vedtak fra kommunen om at han måtte bygge tett gjødselkjeller i henhold til gjødselforskriften.

Fjøset hadde opprinnelig ikke tett gjødselkjeller. Kostnaden med å bygge tett gjødselkjeller var om lag tilsvarende som kostnaden med å gjenoppbygge selve låven.

Forsikringsselskapet erkjente erstatningsansvar for skaden, men avviste å dekke utgifter til bygging av tett gjødselkjeller. Forsikringsselskapet mente at kommunen uavhengig av skaden hadde grunnlag i gjødselforskriften for å pålegge bonden å bygge tett gjødselkjeller.

Bonden dokumenterte at fjøset var bygget før gjødselforskriften kom, dvs. at gjødselforskriften ikke gjaldt for fjøset før skaden skjedde. Det var skaden og nybygget som utløste påbud fra kommunen om å bygge tett gjødselkjeller.

Etter at saken ble klaget inn for Finansklagenemnda med bistand fra advokat Nora Løvøi Bjørnstad i Advokatfirmaet Robertsen, erkjente forsikringsselskapet til slutt ansvar for totalutgiften med gjenoppbygging av fjøs og tett gjødselkjeller.

Bonden fikk erstattet sitt fulle tap knyttet til skaden og fikk i tillegg et fjøs som tilfredsstiller dagens krav til gjødselhåndtering.

Vi har den faglige kunnskap som er nødvendig for å vurdere saken din. 

Ring oss på telefon 22 12 24 80 eller benytt vårt kontaktskjema.

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.