En mann fra Østlandsområdet ble i jobb innen industri utsatt for en arbeidsulykke der han fikk en hodeskade. Han var 39 år på skadetidspunktet.

Mannen gikk først til lege en drøy uke etter hendelsen og sto i arbeid noe tid før han ble langvarig sykemeldt. Han ble etter hvert innvilget 100 % uførepensjon.

Advokatfirmaet Robertsen AS ble kontaktet 6 år etter skaden og bistod kunden med å melde yrkesskadesaken til arbeidsgivers forsikringsselskap. Som et ledd i advokatbistanden, og i samarbeid med forsikringsselskapet, ble det innhentet spesialisterklæring i saken.

Spesialisterklæringen konkluderte med at det var sannsynlig årsakssammenheng mellom yrkesskaden og mannens plager og uførhet. 

I forhandlingsrundene om erstatningsutmålingen var det uenighet om blant annet erstatning for fremtidig inntektstap.

Etter lengre tids forhandlinger oppnådde man enighet med selskapet om det endelige oppgjøret.

Klienten mottok ca. kr. 4.000.000,- i erstatning.

Dersom du har flere spørsmål må du gjerne ta kontakt med oss. Som advokater har vi egne beregningsprogrammer, som bidrar til å regne ut riktig erstatning.

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.