14 pasienter døde som følge av sykehusfeil i årene 2014-2019, i følge en undersøkelse fra NRK. Sykehusfeilene kunne vært unngått med behandlingsmetoder som allerede var i bruk. Har du eller en av dine nærmeste vært utsatt for en pasientskade, vil god bistand kunne være nødvendig. Hør uforpliktende med en av våre advokater idag.

(NRK:) Norske sykehus gir like pasienter ulik behandling. Når noen dør av feilbehandling, får ikke andre som behandler samme pasientgruppe nødvendigvis vite hvordan feilen kan forebygges. Denne mangelen på kommunikasjon mellom sykehus, mellom interne avdelinger på sykehus og mellom leger får enorme konsekvenser for de pasientene som blir rammet.

Hva skjer i en pasientskadesak? Les om din muligheter her.

Fire kommunikasjonsfeil hvert år

NRK ba alle norske sykehus utlevere pasientskadesaker som kunne vært unngått med rutiner/prosedyrer/metoder som på hendelsestidspunktet var i bruk andre steder på sykehuset, eller på andre norske sykehus.

Ikke alle sykehusene har svart på NRKs forespørsel, men de dokumentene NRK fikk innsyn i, viste følgende:

  • Sykehusene har fra 2014 til 2018 gjort 20 feil som har skadet pasienter, og som kunne vært unngått med metoder fra andre avdelinger eller sykehus.

  • Det gir et gjennomsnitt på fire slike feil i året.

  • I to av sakene er flere pasienter blitt skadet.

  • 14 pasienter har dødd, viser sykehusenes, fylkeslegenes og Helsetilsynets rapporter etter hendelsene. 

Les NRKs artikkel om sykehustabber her

Bruk advokat ved pasientskade

Hvis du har blitt utsatt for en sykehustabbe eller på annet vis har fått en pasientskade, bør du få god bistand slik at du får den erstatningen du har krav på. Vår erfaring er at du ikke kan stole på at NPE eller Pasientskadenemnda tenker på pasientens beste i sin saksbehandling. 

Via våre sider kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot både Norsk Pasientskadeerstatning til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.