Ved et avslag mister du din rett til erstatning dersom du ikke krever nemndsbehandling i Finansklagenemnda eller anlegger søksmål for domstolene. Dersom du har mottatt et avslag fra forsikringsselskapet som du ikke er enig i, vil vi anbefale deg at du tar kontakt med en advokat for en nærmere vurdering og gjennomgang av avslaget. 

I trafikkulykkesaker og i noen yrkesskadesaker vil du kunne få dekket det meste av dine advokatutgifter gjennom en rettshjelpforsikring. De fleste har rettshjelpforsikring inkludert i sin innboforsikring, reiseforsikring, bilforsikring eller lignende.

Rettshjelpforsikringen kan benyttes fra og med det foreligger en tvist, og det vil det gjøre ved avslag fra selskapet. Hvorvidt en yrkesskadesak er dekket, beror på hvilken rettshjelpforsikring du har.

Dersom advokaten du har kontaktet mener at du har en god sak, kan du enten selv eller ved hjelp av advokaten sende inn en klage til Finansklagenemnda. Du kan også ta ut søksmål for domstolene.

Finansklagenemnda er et bransjeorgan som finansieres av forsikringsselskapene. Nemnda vil ta stilling til saken på basis av de dokumentene som foreligger. Skulle du få medhold så plikter ikke selskapet å innrette seg etter dette. Det er imidlertid en bransjestandard at forsikringsselskapet betaler for dine omkostninger ved tingrettsbehandling, dersom det ikke vil innrette seg etter avgjørelsen.

Ved et saksanlegg for domstolene, vil saken avgjøres etter muntlig behandling. Du vil da få anledning til å avgi forklaring og til å føre eventuelle vitner. Bevisbildet som tingretten får presentert for seg, er således langt mer komplett enn nemndas. Saken avgjøres også av en dommer som ikke har noen bindinger til partene. Dette er imidlertid en mer kostbar prosess.

Hvorvidt du bør sende inn en klage til Finansklagenemnda eller ta ut søksmål for domstolene, bør avklares med din advokat etter gjennomgangen av avslaget. Hvis du ønsker å sende inn en klage uten advokatbistand, vil vi anbefale at du i første omgang sender inn en klage til Finansklagenemnda. Det er videre viktig at du klager innen fristen selskapet har satt, hvis ikke kan du miste ditt krav. Dersom selskapet ikke har satt noen klagefrist, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet for avklaring av denne. Rettshjelpsdekningen må meldes inn innen ett år etter at tvisten oppstod, eller advokat ble kontaktet.

Dersom du har flere spørsmål eller ønsker en uforpliktende vurdering av din sak, må du gjerne ta kontakt med oss

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.