Lovlighetsmangler ved kjøp av bolig - kan jeg kreve erstatning?

Når boligen ikke tilfredsstiller offentligrettslige krav, kan det foreligge en såkalt lovlighetsmangel. Visning og budrunde går ofte raskt for seg, og da er det fort gjort å overse slike mangler, og havne i «lovlighetsfellen». I denne artikkelen skal vi se nærmere på vanlige mangler ved boligkjøp, og hvilke feil som ofte avdekkes etter overtakelse.

Av saker der meglere blir holdt ansvarlige for feilopplysninger, er det nettopp lovlighetsmanglene som topper statistikkene. Å stole blindt på opplysninger fra eiendomsmegleren, kan derfor få alvorlige konsekvenser.

For å unngå å havne i «lovlighetsfellen», er det derfor avgjørende å være kjent med slike mangler før man legger inn et bud.

 

Eksempler på vanlige lovlighetsmangler

Vesentlige endringer, tilbygning og påbygning er de vanligste søknadspliktige tiltakene tilknyttet private boliger.

Bruksendring fra råloft til «loftsstue» er et typisk eksempel på dette. Det er også slike tiltak som ofte viser seg å mangle godkjenning fra plan- og bygningsetaten.

Når slike tiltak ikke er omsøkt, er boligselger forpliktet til å opplyse om dette i henhold til avhendingsloven § 3-7. Gis det ikke tilstrekkelige opplysninger om dette, kan det foreligge en lovlighetsmangel. Det er også her det syndes mest blant boligselgere og eiendomsmeglere.

For flere eksempler på vanlige feil og mangler ved boligkjøp - les denne artikkelen.

 

Kontakt advokat ved feil etter overtakelse

Er uhellet ute, og det avdekkes en lovlighetsmangel etter overtakelse av boligen, løper det flere strenge frister som må overholdes, for å unngå at et eventuelt erstatningskrav bortfaller.

Erfaringsmessig kan slike saker få et omfang som ofte blir svært krevende for den enkelte. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med en erfaren advokat så tidlig som mulig i prosessen.

Det verste du kan gjøre er å utsette klagen - les mer om det her.

Vi i Advokatfirmaet Robertsen AS har lang erfaring med lovlighetsmangler, og løser dette med gode resultater for boligkjøper, og står klare til å bistå.

Lurer du på om har havnet i «lovlighetsfellen» - ring oss på telefon 22 12 24 80 eller benytt vårt kontaktskjema.

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.