Full erstatning for totalskadet Porsche

En mann kjørte sin Porsche av veien og totalskadet bilen. Forsikringsselskapet nektet imidlertid å betale for skaden, og mannen måtte gå til retten. Han fikk hjelp av advokat Nora Løvøi Bjørnstad, og vant frem med fullt oppgjør for Porschen med prislapp på ca. 4,7 millioner kroner.

Forsikringsselskapet nektet å betale etter kollisjon

En nyinnkjøpt Porsche til ca. 4,7 millioner kroner, havnet i grøfta og kolliderte med et tre. Det var snakk om en sjeldent rask sportsbil som man må søke om å få lov til å kjøpe. Da sjåføren av bilen, som følge av ulykken, søkte om erstatning fra sitt forsikringsselskap, nektet selskapet å betale. 

Forsikringsselskapets mente at sjåføren måtte ha opptrådt grovt uaktsomt for å ha havnet i grøfta. Hovedpåstanden var at hastigheten på bilen måtte ha vært høyere enn den sjåføren hadde oppgitt.

Les mer om hva du bør vurdere å gjøre hvis du har fått avslag fra forsikringsselskapet her. 

Advokathjelp sørget for seier i både tingretten og lagmannsretten

Sjåføren engasjerte derfor advokat Nora L. Bjørnstad i Advokatfirmaet Robertsen som brakte saken inn for retten. Med Bjørnstads bistand vant sjåføren frem både i tingretten og lagmannsretten. Lagmannsretten var blant annet på befaring på ulykkesstedet. Etter å ha vurdert forholdene der la retten verken forsikringsselskapets sakkyndiguttalelse eller vitneuttalelse til grunn. 

Retten påpekte at det var flere forhold som hadde medvirket til ulykken. Blant disse var værforholdene på ulykkestidspunktet og de svært spesielle dekkene på bilen. Riktignok kunne ulykken ha vært unngått dersom sjåføren hadde holdt en lavere fart, men han hadde ikke opptrådt grovt uaktsomt. Forsikringsselskapet ble derfor dømt til å utbetale forsikringsdekningen. 

Har du en tvist med forsikringsselskapet og lurer på om du bør klage inn saken til Finansklagenemda - les her. 

Få hjelp fra advokater med lang erfaring fra forsikringssaker

Har du spørsmål om ditt forsikringsoppgjør, eller trenger du bistand overfor forsikringsselskapet?

Kontakt oss i Advokatfirmaet Robertsen i dag.

Våre advokater jobber spesialisert med forsikrings- og erstatningsrett. Les mer om hva våre advokater kan bistå med innen forsikringsrett her.

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.