Advokatfirmaet Robertsens medarbeidere

Robert Robertsen
Advokat (H)

robert@robertsen.no

(+47) 22 12 24 80

 • Les mer...

  Advokat Robert Robertsen er firmaets grunnlegger og en nestor i personskaderetten. 

  Robertsen har jobbet med erstatnings- og personskaderett siden 1970-tallet og har vært sterkt delaktig i den rettslige utviklingen på fagområdet i flere tiår.

Jan Inge Thesen
Partner / Advokat

jit@robertsen.no

(+47) 22 12 24 94

 • Les mer...

  Advokat Jan Inge Thesen har jobbet som advokat siden 2000 og har en allsidig juridisk bakgrunn.

  Advokat Thesen har bistått i flere omfattende saker, blant annet erstatningsoppgjør etter skipsforlis for pårørende, togulykke, flyhavari, brannskadeoppgjør, endring av skadeserstatningsloven m.m. 

  Arbeidsområder: Tingskade, forsikringssaker, personskade- og erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold, landbruksjuss, arbeidsrett og kontraktsrett, strafferett og prosedyre for domstolene.

Thorsteinn J. Skansbo
Partner / Advokat

tjs@robertsen.no

(+47) 22 12 24 86

 • Les mer...

  Advokat Thorsteinn J. Skansbo har jobbet som advokat siden 2000 og har en allsidig juridisk bakgrunn med hovedvekt på personskaderett, erstatningsrett og forsikringsrett.

  Andre fagområder er generell erstatningsrett, prosedyre for domstolene, kontraktsrett og bistand til næringslivet.

Nora Løvøi Bjørnstad
Partner / Advokat

nlb@robertsen.no

(+47) 22 12 24 98

 • Les mer...

  Advokat Nora Løvøi Bjørnstad er utdannet jurist fra UIO i 2006 og har jobbet spesielt med forsikrings- og erstatningsrett siden 2007. Hun har stor prosedyreerfaring for domstolene og er godkjent advokatmekler.

  Fagområder: Forsikringsrett, landbruksjuss, personskade- og erstatningsrett, trygderett, prosedyre og forhandlinger.

Anne Grethe Kjelland
Ass. Partner / Advokat

agk@robertsen.no

(+47) 22 12 24 80

 • Les mer...

  Anne Grethe Kjelland er advokat med personskader som spesialfelt. Hun har arbeidet med erstatningssaker etter personskader fra 1996, og holdt en rekke kurs innen dette feltet for advokater, dommere og spesialiserte medisinere.

  Hun er kjent for å være engasjerende og har en meget god pedagogisk tilnærming. Hun vil derfor kunne gi deg god veiledning og bistand gjennom erstatningssaken din.

Oda Fjon
Advokatfullmektig

of@robertsen.no

(+47) 93 03 14 31

 • Les mer...

  Oda Fjon er utdannet jurist fra UiB i desember 2020 og startet hos Advokatfirmaet Robertsen i januar 2021.

  Fjon har tatt spesialemner ved Universitetet i Bern i Sveits, som en del av mastergraden. Hun har skrevet masteroppgave innen fagområdene personvernrett og helserett. Ved siden av studiene har Fjon hatt traineeopphold hos Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS.

  Hun har også vært juridisk utreder for et forskningsprosjekt om pasienters selvbestemmelsesrett i Norden – i regi av The Nordic Legal Research Group og European Law Students’ Association (ELSA).

Geir Hansen
Advokat

gh@robertsen.no

(+47) 22 12 24 95

 • Les mer...

  Advokat Geir Hansen har lang erfaring med forsikrings- og erstatningsrett og jobber i tillegg med fast eiendom, entreprise og mot næringslivet. Hansen er Norges første advokat med formell kompetanse innen våtrom.

  Fagområder: Forsikringsrett, tingsskade, personskade- og erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold, næringsjuss, kontraktsrett og prosedyre. 

Ida Elisabeth Alnes Holte
Advokat

ieah@robertsen.no

(+47) 22 12 24 97

 • Les mer...

  Advokat Ida Elisabeth Alnes Holte er utdannet jurist fra UiO i 2016 og har arbeidet i Advokatfirmaet Robertsen siden da. Hun spesialiserte seg innen forsikringsrett, barnerett og offentlige anskaffelser.

  Hun har skrevet masteroppgave innen fagområdet personskade- og erstatningsrett som ble publisert i Tidskrift for Erstatningsrett.

  Fagområder: Personskade- og erstatningsrett, forsikringsrett, trygderett, utlendingsrett og alm. juss.

John Jonassen
Advokat i kontorfellesskap

post@advokatjonassen.no

(+47) 93 82 56 32

 • Les mer...

  Advokat John Jonassen har arbeidet som advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Robertsen. Han har erfaring fra prosedyre, kontrakter m.m., samt samerett og reindriftsrett. Advokat Jonassen har prosedert en rekke tvistesaker om erstatning i forbindelse med utbygginger, spenningsoppgraderinger, bygging av kraftlinjer og ekspropriasjon av beiteland m.m.

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg eller din bedrift.

Bruk gjerne skjemaet over her, så vil en av våre advokater kontakte deg innen utløpet av neste arbeidsdag.

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.