husbrann 1000px

Forsikringsoppgjør etter brann

De aller fleste brannskadeoppgjør forløper ganske greit, men dersom du føler at selskapet plutselig begynner å nøle i sine tilbakemeldinger, eller det virker vanskelig å få dem til å høre dine fremstillinger, bør du vurdere å kontakte advokat. 


Har du spørsmål, eller trenger bistand fra en advokat?

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Send e-post eller ring oss: 22 12 24 80


Oppgjør ved brann

Brannskadeoppgjør har stor betydning for den som rammes av brannskade. Hvis huset eller hytta brenner, er det store verdier som står på spill. For de aller fleste er huset den eiendelen de har av størst verdi. Det er derfor veldig viktig at brannskadeoppgjøret blir riktig, slik at ikke hele livet blir påvirket negativt av brannskaden.

Tips ved brannskadeoppgjør

  • Ta bilder av alt på brannstedet, både eiendeler og bygningen.

  • Det er politiet som skal etterforske brannstedet - ikke forsikringsselskapet.

  • Få tak i politiets vurdering av brannårsaken og åstedsundersøkelsen så snart den er klar.

  • Hvis politiet direkte eller indirekte gir uttrykk for mistanke overfor deg om at du kan ha tent på brannen, så ta umiddelbar kontakt med advokat.

  • Når politiet har frigitt brannåstedet, må du sørge for å stenge tilgangen slik at ikke andre kan komme inn på brannstedet. Ikke slipp forsikringsselskapet inn på branntomten alene. 

  • Ikke la noen rydde på branntomten eller fjerne gjenstander fra branntomten før brannårsaken er funnet.

  • Vær veldig nøye når du skriver skadeoppgave over tapte eiendeler og gjenstander. Hvis det er noe du er usikker på, så ta tydelig forbehold. Signer ikke på noe uten at du kan være helt sikker på at skadeoppgaven er korrekt.

  • Hvis forsikringsselskapet ønsker å engasjere et firma til å rydde brannstedet, skal du insistere på at selskapet skriftlig påtar seg erstatningsansvaret før noen får tilgang til å rydde.

  • Du bør ta vare på alt som fjernes fra brannstedet inntil etterforskning og forsikringsoppgjøret er ferdig. Hvis politiet fjerner gjenstander skal du be om å få disse tilbake etter at politiet har gjort sine undersøkelser.

  • Hvis selskapet setter en utreder på saken, bør du engasjere advokat. Du bør forsikre deg om at advokaten er dyktig på forsikringsoppgjør og på brannskadeoppgjør.
Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.